Kurs Ceremoniarza 2016/2017 – Zapisy!

Króluj nam Chryste!

Wzorem lat ubiegłych w naszej diecezji organizowany jest Kurs Ceremoniarza.
Kurs obejmuje cykl 6 spotkań weekendowych (rozpoczęcie w piątek wieczorem – zakończenie w niedziele rano) w ośrodkach i domach rekolekcyjnych na terenie naszej diecezji. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 7 – 9 października w domu rekolekcyjnym przy Sanktuarium Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lub.

Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą do Księży Proboszczów i księży opiekunów starszych grup lektorskich (szkoły średnie i trzecie klasy gimnazjum) o zgłaszanie uczestników.

Zakończenie kursu i błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza przewidziane jest w ramach Diecezjalnej Pielgrzymki Służby Liturgicznej we wrześniu.

W celu zgłoszenia uczestników formularz zgłoszeniowy należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego (do 30 września).
Szczegółowe informacje zostaną podane zainteresowanym po przesłaniu formularzy zgłoszeniowych.

Formularz Zgłoszeniowy – Kurs na Ceremoniarza

Dodaj komentarz