Diakonia Modlitwy

Wdzięczni Panu Bogu za jubileusz 25 – lecia naszej Diecezji oraz mając na uwadze troskę o dzieło Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Ołtarza a także sprawę powołań pragniemy powołać „Diakonię Modlitwy LSO Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej”.  Chcielibyśmy aby obok wszystkich zadań związanych ze stałą formacją ministrantów i lektorów objąć to wszystko modlitwą samych posługujących przy  ołtarzu. Do włączenia się w tę jakże zaszczytną i konieczną posługę zachęcamy wszystkich księży, siostry zakonne, ministrantów, lektorów i ceremoniarzy.

Posługa modlitwy jest równie ważna co aktywne posługiwanie w parafii!
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia tej nowej inicjatywy naszego duszpasterstwa! Inicjatywa ma także na celu wyproszenie tych łask które towarzyszą rodzącym się powołaniom do wyłącznej służby Panu Bogu.

W tym celu należy wypełnić formularz „Diakonii Modlitwy” i wysłać go do Duszpasterstwa Diecezjalnego. Na tej podstawie zostaną wystawione specjalne legitymacje – deklaracje tego dzieła.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://goo.gl/GTFP2B

Przydatne miejsca: